Uspešen zaključek projekta UNIP- marca 2012 v Šeškovem domu v Kočevju Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih

Z zaključno konferenco, ki je bila marca v Šeškovem domu v Kočevju, je šest  partnerjev v projektu UNIP: LU Kočevje ( Poslovodeči konzorcijski partner ), Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije iz Ljubljane,  Zveza ljudskih univerz Slovenije in Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, uspešno zaključilo  triletni projekt, ki je bil delno financiran iz ESS in delno iz sredstev MIZKŠ.

Naloge v projektu se lahko tako po obsegu in zahtevnosti primerjajo s tistimi, s katerimi se v časovno daljšem obdobju in z neprimerljivo večjo finančno podporo, že več kot tri leta ukvarjajo v projektih prenove srednješolskega in višješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja MUNUS 2, UNISVT in IMPLETUM. Seveda tudi s to razliko, da se s temi projekti ukvarjajo skoraj vse srednje in višje strokovne in tehniške šole v Sloveniji in da so nekateri  rezultati še vedno netransparentni  in neusklajeni…
Med potekom našega projekta nam ni uspelo, v tolikšni meri kot smo si želeli, primerjati naših nalog in rešitev s tistimi, ki so bile že dorečene v zgoraj omenjenih projektih, razen, da smo se za primerjavo delno usklajevali in posvetovali  s Centrom za poklicno izobraževanje.
Tudi sicer je bilo zanimanje za naš projekt omejeno bolj ali manj na organizacije za izobraževanje odraslih,  pri čemer so zaradi skromnega interesa razočarala predvsem vodstva srednjih šol. Delno jih lahko sicer opraviči zasičenost s prenovo, ki je istočasno potekala  na srednjih strokovnih in tehniških šolah v že omenjenih projektih za izobraževanje mladine. Je pa res, da je velik del nalog opravil tudi partner v projektu Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, ki povezuje več kot 50 srednjih šol in pri tem je sodelovalo kar nekaj posameznikov in vodstev teh šol.
Strokovno  je  pri eni izmed najzahtevnejših nalog: usposabljanju multiplikatorjev,  sodeloval tudi ACS-Andragoški center  RS.
Manj, kot bi pričakovali od naročnika, pa so se  za potek dela in rezultate projekta , zanimali  pristojni na resornem ministrstvu, izvzamemo lahko le njihovo dosledno skrb pri izpolnjevanju papirologije oz.  birokratskih in administrativnih zadev. Predstavnici ministrstva sta tudi zaključno konferenco zapustili pred koncem, kljub temu, da so se organizatorji  v poslovodečem konzorciju v Kočevju,  izredno potrudili in jo odlično izpeljali. Če že ni zanimanja za opravljeno nalogo iz njihove strani, obstoja pa nekaj kar imenujemo v profesionalnem strokovnem svetu  odgovornost, etika in spoštovanje.

Zato pa je bilo odgovornosti, spoštovanja in medsebojnega sodelovanja res veliko med partnerji v projektu.
Kaj so bili cilji in namen projekta, ki smo jih v celoti realizirali:

  •  Zagotovili smo  kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje odraslih
  • Pripravili uporabne obrazce in strokovne protokole za podporo pri prilagajanju, vodenju, spremljanju izobraževanja odraslih,  še posebej pri priznavanju predhodno pridobljenega znanja in pri izvedbenem načrtovanju izobraževanja
  •  Usposobili strokovnjake, ki so bili med potekom projekta in bodo tudi v bodoče, kompetentni prenašati nova znanja na ostale izvajalce izobraževanja odraslih
  •  Razvili smo zelo dobro IKT in informacijsko bazo in osnovna orodja pri vodenju, evidentiranju in spremljanju izobraževanja odraslih

Ob koncu projekta, smo vsi partnerji , ki smo sodelovali v projektu, priznali, da je bila največja vrednost tega projekta to, da smo bili resnično timsko povezani, enotni in  sodelovalni, sicer različni izobraževalci odraslih, za katere se zdi, da smo včasih vsak na svojem bregu, tokrat  pa smo imeli vsi  isti cilj: pripraviti uporabna in praktična navodila za vse tiste, ki jih potrebujemo in uporabljamo, zato najbolj dobro vemo , kakšni morajo biti.
Izkoristili smo redko, in zato tem bolj dragoceno,  priložnost za izmenjavo mnenj, različnih izkušenj, mreženje in povezovanje ter tako iskali in pripravili rešitve, ki bodo izboljšale in poenotile kakovost izobraževanja odraslih, ne glede na to, kdo ga organizira in izvaja.

V projektu je poleg  6 partnerjev sodelovalo še 24 multiplikatorjev, 30 članov strokovnih aktivov, več kot 30 zunanjih strokovnjakov, 26 srednjih šol, 22 ljudskih univerz, 8 drugih izobraževalnih organizacij in 526 udeležencev naših usposabljanj.

Vsi sodelujoči v projektu smo se ob koncu zavezali, da bomo še naprej sodelovali, delili  izkušnje in skrbeli za kakovost izobraževanja odraslih, rezultate pa čim prej prenesli v naše vsakdanje prakse in delo.
Kot vse kaže, bo napis v dvorani Šeškovega doma :« Narod si bo pisal sodbo sam«.., postajal vse bolj aktualen tudi za izobraževanje odraslih.

Ida Srebotnik
partnerji v projektu

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost