Kratko obvestilo o uspešno izpeljani zaključni konferenci projekta UNIP – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih

20.3.2012  je bila v Kočevju izpeljana zaključna konferenca projekta UNIP  – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih. Projekt je vodila Ljudska univerza Kočevje,  v projektu pa so poleg DOIO na srednjih šolah sodelovali še  ŠC PET Ljubljana. Zveza ljudskih univerz Slovenije, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje in RIC Novo mesto.
Na konferenci smo  predstavili rezultate triletnega dela v projektu. Osnovni cilj  projekta je bil  zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo poklicno in srednje strokovno izobraževanje v izobraževanju odraslih. Projekt je bil sofinanciran tudi  iz  sredstev ESS –ja.

Strnjen pregled dosežkov:
Izdelani so številni protokoli in dokumenti, ki podpirajo vodenje in dokumentiranje različnih postopkov v srednjem izobraževanju odraslih (procese vključevanja odraslih v izobraževanje, individualni pristop in prilagajanje izobraževanja posamezniku, priznavanje predhodno pridobljenega znanja ter izvedbeno načrtovanje izobraževalnega programa v izobraževanju odraslih).

Usposobljeni so bili strokovnjaki, multiplikatorji,  ki so kompetentni prenašalci novih znanj na ostale uporabnike v izobraževanju odraslih. Ti so izvedli štirideset usposabljanj, v različnih delih Slovenije, za različne strokovne delavce, ki skrbijo za organizacijo in izvajanje  izobraževanja odraslih.

Razvita je računalniška aplikacija. Ta podpira postopke vključevanje udeležencev v izobraževalni proces in njihovo dokumentiranje. Prav tako je v pomoč pri izvedbenem načrtovanju.

Oblikovana je informacijska baza za  deset izbranih izobraževalnih programov, ki podpira priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Temu so dodana še izdelana Merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost