Izdaja spričeval s prilogami – Europass

V zvezi z izdajo spričeval s prilogami so bila na sodelavce v projektu UNIP naslovljena številna vprašanja.
Zato smo pridobili naslednjo informacijo:

Izdaja spričeval s prilogami (Europass) za javnoveljavne prenovljene izobraževalne programe je obvezna.

Priloge (Europass) so za vse prenovljene programe za nacionalni nivo pripravljene, poskrbljeno je tudi za prevode. Pomembno pa je vedeti, da priloge niso pripravljene za odprti kurikul, in sicer za tiste module, ki jih je pripravila izobraževalna ustanova sama in niso vzeti iz nacionalnega nivoja. Za prevode teh modulov mora poskrbeti izobraževalna ustanova sama. Kontaktna oseba v zvezi s pripravo prilog na nacionalnem nivoju je ga. Suzana Obradovič na CPI-ju, njej lahko posredujete po elektronski pošti potrebe za priloge za posamezni izobraževalni program in ona vam bo posredovala ustrezne tabele.
Njeni kontakti: suzana.obradovic@cpi.si , 01/ 5864266.

Informacije so pridobljene na podlagi opravljenih telefonskih pogovorov z go. Suzano Obradovič in g. Elidom Bandljem.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost