Projekt v letu 2017

Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah je prijavilo svoj tretji projekt v programu Erasmus+. Sledi evropskemu razvojnemu načrtu, v katerem smo zapisali cilje našega mednarodnega sodelovanja. Ti so: internacionalizacija našega društva vključevanje udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanje odraslih, uvajanje novih metod in oblik dela v izobraževanje odraslih s ciljem preprečevanja osipništva. Udeleženci v izobraževanju odraslih so pogosto tisti, ki so enkrat že izstopili iz sistema formalnega izobraževanja. Zato je za naše društvo, ki vključuje 42 srednjih šol z izobraževanjem odraslih, nujno preventivno delovanje. Omenjeni cilji so povezani s temeljnimi izhodišči programa Erasmus + in strategije Evropa 2020.
V letošnjem letu se povezujemo s poklicno šolo iz Španije, ki ima tudi oddelek za izobraževanje odraslih, ki bo gostil 6 naših udeležencev. V času petdnevne mobilnosti se bomo seznanili predvsem z naslednjimi področji: delavnice za osebnostno rast, vrstniško pomoč ter mentorstvo v izobraževanju odraslih. Udeleženci bodo v Slovenijo prenesli uporabna gradiva in primere dobre prakse, ki jih bodo delili po pripravljenem načrtu diseminacije.
Projekt bo spremljala zelo natančna evalvacija, saj je to področje, ki ga želimo letos razviti. Vse faze projekta bodo natančno pripravljene, trajnost projekta pa bomo zagotavljali z dobro diseminacijo in s pripravo strateškega partnerstva na temo osipništvo v letu 2017.

Dostopnost