Projekt v letu 2016

Naše društvo je s pomočjo koordinatorke Žive Ribičič že drugič uspešno kandidiralo na projektnem razpisu Erasmus+.

Lani si je projektna skupina ogledala izobraževanje po programih inkluzije na avstrijskem Štajerskem, letos pa nas pot vodi v Latvijo.

Naš novi projekt ima naslov Supporting adults to succeed in zanj smo se povezali s partnersko šolo iz Latvije, ki izvaja program izobraževanja odraslih. Gre za sorodno organizacijo, ki izobražuje isto ciljno skupino s ciljem, doseči čim večjo vključenost v izobraževanje odraslih in čim manjši osip, kar je tudi cilj programa Erasmus+.

Glavni cilji našega projekta bodo: spoznati sistem izobraževanja odraslih v Latviji in prenos dobrih metod dela v slovenski prostor. 

Potek:  5 udeležencev, članov DOIO,  bo na sedemdnevni mobilnosti bo spremljalo potek dela ter hkrati tudi zasnovalo nov projekt, strateško partnerstvo, katerega idejno plat smo že definirali v prijavi projekta.

Načrtujemo izdelavo preventivnega programa za izobraževanje odraslih, ki bi poudarjal psihološko in čustveno plat izobraževanja ter strategije, kako udeležence čim bolj usposobiti, da bodo uspešni v izobraževanju.

Evalvacija: Predvidevamo sprotno evalvacijo in raznoliko diseminacijo enoletnega projekta. Struktura našega društva nam omogoča, da lahko ugotovitve projekta dobro prenesemo v naše okolje, saj smo člani zaposleni na različnih srednjih šolah. Z diseminacijo in odzivi nanjo bomo oblikovali in prijavili nov projekt, ki bo letošnjemu zagotovil nadaljevanje in uresničevanje ciljev – doseči čim večjo vključenost v izobraževanje odraslih in čim manjši osip.

Več si lahko preberete v Predstavitev projekta Supporting adults to succeed

 

Dostopnost