Svet za kakovost in evalvacije

V Svet za kakovost in evalvacije je bila imenovan s sklepom ministrice dr. Maje Makovec Brenčič dne 26. 5. 2016 tudi naša članica IO društva mag. Jasna Kržin Stepišnik,  strokovnjakinja s področja kakovosti.

Naloge Sveta za kakovost in evalvacije so v skladu s 3. členom Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela naslednje:

  • enkrat letno do konca januarja pripravi in  ministru predlaga področja in teme nacionalnih evalvacijskih študij;
  • daje soglasje k načrtom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
  • na podlagi strokovne in metodološke evalvacijske ocene daje soglasje k poročilom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
  • sodeluje z javnimi zavodi, inštituti in univerzami na področju spremljanja in evalvacije;
  • opravlja druge naloge, povezane s spremljanjem in evalvacijo.

Sklep – Svet za kakovost in evalvacijo

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost